Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Nỗi Buồn Xa XứChiều đi chầm chậm trên mây
Ánh vàng lơ lững hàng cây ngậm ngùi
Nhớ về làng cũ xa xôi
Ôi quê hương ấy muôn đời tôi yêu
Chiều đi, chiều lại kêu chiều
Tiếng chim bìm bịp mang nhiều nhớ thương
Lối xưa tìm đến sân trường
Cây me, quán nhỏ, con đường ven sông
Ra đi canh cánh bên lòng
Nỗi buồn xa xứ, đôi dòng tâm tư.

Biện Công Danh
24/3/17

Đăng nhận xét