Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Chuyển Bến - Đoàn Chuẩn và Từ Linh - Lệ Thu


Sáng Tác: Đoàn Chuẩn và Từ Linh
Ca Sĩ: Lệ Thu
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Đăng nhận xét