Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Xa Xứnhớ nhà không cần châm điếu thuốc
mà cắn vào cánh lá quế thơm
vị ngây ngây đầu lưỡi - quê hương

Trần Hoài Thư

Đăng nhận xét