Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Trả Lại Thoáng Mây Bay - Hoàng Thanh Tâm - Vũ Khanh


Sáng Tác: Hoàng Thanh Tâm
Ca Sĩ: Vũ Khanh
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Đăng nhận xét