Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

AiDân nước Việt chữ “Ai”! Ai hiểu?
Ai là ai? Ai biểu, ai xui?
Ai là câu hỏi, hỏi chơi
Ai là câu đố, đố vui thường tình

Hỏi ai đấy! Ai người tới đó?
Hỏi ai làm! Cái đó ai đưa?
Hỏi rồi, lại hỏi ai thưa?
Thưa rồi lại hỏi! Ai vừa hỏi ta?

Chồng hỏi vợ! Ai đưa cơm đó?
Vợ trả lời! Ai đó chứ ai!
Thì ra Ai chính là ai
Là mình, là nó, là vai ông bà!

Là tất cả! Ai trông, ai đợi
Là tình nhân! Ai dõi theo ai?
Người yêu, người ghét là ai?
Hận ai! Ai hận! Ai ai giận mình?

“Ai” tiếng Việt thần tình là thế
Là đa tình, đa nghĩa trần ai
“Ai” về nói lại với ai
Tiếng “Ai” nỗi nhớ, bài hoài tâm tư.

Nguyên Khang

01/2017


Đăng nhận xét