Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Ngọn Đèn
(Kính tặng Mẹ)

Cứ đến tầm Mẹ dậy
Cời lửa, thắp sáng đèn
Bóng Mẹ cao lồng lộng
In phập phồng lên phên!

Mẹ ngồi mãi bên con
Tần ngần không dám gọi
Muốn con mình học giỏi
Nhưng một phần lại thương.

Bỗng gà gáy râm ran
Mẹ lo trời chóng sáng
Ngày mai con lên bảng
Không thuộc bài tại ai?

Mẹ ngồi nhìn con học
Nhẩm tính chuyện ngày mai
Chợt con nhìn lên vách
Bóng mẹ in rõ dài…

Bình minh đến ngoài cửa
Sáng bừng cả không gian
Bắt đầu từ ngọn lửa
Mẹ thắp lên giữa bàn!

Huy Phương

Đăng nhận xét