Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017





Khi mơ, mơ chỉ là mơ
Ngộ ra mới biết trong mơ có tình
Khi mơ, tình chỉ là tình
Ngộ ra mới biết trong tình có duyên!

Nguyễn Huy Khôi
***
Chế tác:

1/Say

Khi say, say chỉ là say
Tỉnh ra mới biết trong say có liều
Khi say, liều chỉ là liều
Tỉnh ra mới biết trong liều có điên!


2/Yêu

Khi yêu, yêu chỉ là yêu
Vướng vào mới biết trong yêu có hờn
Khi yêu, hờn chỉ là hờn
Vướng vào mới biết trong hờn có ghen!


Phương Hà
***
Ghen

Khi ghen , ghen chỉ là ghen
Sau ghen mới biết trong ghen có ghèn
Khi ghen , ghèn mặc kệ ghèn
Sau ghen mới biết trong ghèn có mi!

Cao Linh Tử
***
1/Thương


Khi thương, thương chỉ là thương
Thương rồi mới biết trong thương có lòng
Khi thương, lòng chỉ là lòng
Thương rồi mới biết trong lòng có yêu!

2/Yêu

Khi yêu, yêu chỉ là yêu
Yêu rồi mới biết trong yêu có liều
Khi yêu, liều mặc kệ liều
Yêu rồi mới biết trong liều có duyên!

Mai Xuân Thanh

Ngày 16 tháng 03 năm 2017
***
Sầu!

Khi sầu, sầu chỉ là sầu
Đêm thâu mới biết trong sầu có trăng
Khi sầu, trăng chỉ là trăng
Tàn canh chợt biết trong trăng có mình!

Kim Oanh
***
Buồn

1/
Đang buồn chẳng biết sao buồn!
Bổng dưng cảm thấy lòng buồn ...thế thôi
Lúc buồn dạ bảo...thì thôi
Lấy thơ ra viết ...chắc thôi hết buồn!

2/

Khi buồn tự hỏi sao buồn??
Nghĩ ra mới biết nỗi buồn ...không tên!
Khi buồn nét mặt buồn tênh
Thì thôi ta đặt cái tên...buồn lòng

Song Quang

Đăng nhận xét