Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Yêu - Đoạn Cuối Tình Yêu


Yêu

Mười tám học đòi với chữ yêu
Con tim non trẻ hiểu chi nhiều
Ngỡ rằng đời chỉ toàn thơ mộng
Nào biết duyên rồi lại hẩm hiu
Chẳng thể cho đầy tình ấm áp
Cũng đừng tặng trọn kiếp cô liêu
Tình đầu không vẹn càng lưu luyến
Kỷ niệm ngày xưa vẫn chắt chiu

Ngọc Cầm
24/11/2016

Bài xướng:
Đoạn Cuối Tình Yêu!

Tham giàu họ bán cả tình yêu
Gian dối mà chi để khổ nhiều
Lợi dụng lòng tin trò bẩn thỉu
Dập vùi bếp lửa giấc đìu hiu
Ân tình ngắn ngủi buồn tiu nghỉu
Mái ấm hoang tàn hóa tịch liêu
Tấm mẳn tào khang nay rã rệu
Đàn con tội lắm cảnh liu chiu!

Cao Linh Tử

Đăng nhận xét