Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Hãy Quên ĐiNụ hôn dù có mềm môi
Yêu thương cho lắm cũng rồi chia xa
Cuối Xuân bỗng nở nhành hoa
Mang về chia sẻ gọi là tri ân.

Dấu yêu nhẹ tợ phù vân
Mà nghe sóng vỗ ngại ngần bước đi
Chim trời mõi cánh thiên di
Em còn núm níu những vì sao hôm?

Chân trời chớp bể mưa nguồn
Thân em phước mỏng cánh chuồn nhẹ tênh
Em đi thương lấy phận mình
Chắc đâu còn nhớ bóng hình người dưng?

Thôi thì nếu chẳng đặng đừng
Xem như gió cuốn mây vương tại người
Nếu gặp nhau hãy mĩm cười
Đường đời đôi ngã ngọt lời chia tay.

Em đi rượu thắm hồn say
Anh về trăn trở cuối ngày tơ vương
Cho dù trăm nhớ nghìn thương
Hãy quên đi nỗi đoạn trường nghe em !...

Dương hồng Thủy

(ảnh chụp sáng 07/03/2017)

Đăng nhận xét