Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Giọt Tương Tư - Thơ Đỗ Thị Minh Giang - Phổ Nhạc Nguyễn Hữu Tân


Thơ Đỗ Thị Minh Giang
Phổ Nhạc Nguyễn Hữu Tân
Hoà âm: Đỗ Hải
Ca sĩ: Thanh Duyên
Trình bày Youtube: Duy Quang


Đăng nhận xét