Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Thơ Nhạc:Mộng Mỏng Đêm Gầy - Chén Đắng Cay - Gom Chút Hương XưaThơ: Quýdenver, KimOanh, Song Quang
Tiếng Đàn: Vô Thường
Thực Hiện: Quýdenver

Đăng nhận xét