Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Có Một Nơi Như Thế.Tôi đến nơi này gió vắng mây
Đông về Thu vẫn lẩn Xuân đầy
Lá vàng tiết lạnh hoa còn nở
Nắng Hạ giữa ngày. Ôi! Đẹp thay!

Khoảnh khắc vùng trời ngây ngất say
Mai đây rời khỏi lúc vui này
Tương tư có dệt mơ và mộng
Tìm lại tình say đã biến bay?

Anh Tú
December 6, 2016

Đăng nhận xét