Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Gửi Bạn GiàGửi Bạn Già

Trộm nghĩ xưa nay lớp tuổi già,
Già thời mọi sự nhũn theo a?
Nhìn đời, thế sự dường manh mún;
Ngó cảnh, nhân sinh chẳng mượt mà!
Ngao ngán, thì còn gì để nói;
Khó khăn, đâu ắt tự dần qua.
Đọc lời tâm sự, buồn năm phút;
Gắng trọn lòng ta, chớ nghĩ xa.

Gắng trọn lòng ta, chớ nghĩ xa;
Dòng đời, muôn thuở, vẫn trôi qua.
Có chi đáng để ta nhăn nhó?
Mà dẫu đong đưa, cũng mặn mà!
Sống đến tuổi này, là quá quí; 
Còn chi tác động, tiếc chi a?
Dăm hàng vớ vẩn, ngồi không viết;
Tình nặng, duyên sâu, gửi bạn già.

Danh Hữu
(Paris chiều chủ nhật, 18/12/2016)
***
Các Bài Họa:
Tuổi Nào Mới Gọi Là Già


Cao niên chống gậy ngỡ mình già,
Bảy mốt cái xuân tụt hậu a?
Lão giả an tâm nhìn thế sự,
Bình chân như vại ngắm sao mà!
Bôn ba xốc vác im hơi lặn,
Yên phận thủ thường nín thở qua...
Tâm sự nỗi niềm đầy trắc ẩn,
Xưa bầu nhiệt huyết bỏ đi xa...

Xưa bầu nhiệt huyết bỏ đi xa...
Thoáng chốc thời gian lặng lẽ qua.
Tuổi tác kiêng ăn mong hết bịnh,
Cao niên chay lạt cũng xong mà!
Cổ lai thất thập dư niên kỷ,
Vóc hạc nhành mai chỉ thế a?
Gẫm lại sự đời nghe trống trải,
Anh em lớp cũ thấy thân già...

Mai Xuân Thanh
Ngày 18 tháng 12 năm 2016
***
Gửi Bạn Già

Tuổi vừa tám chục có chi già 
Minh mẫn vẫn còn viết chữ a 
Vợ vẫn dịu dàng như còn trẻ 
Con khôn thành đạt phải không mà! 
Thơ xuân bận rộn còn chưa nói 
Khóc lóc mà chi thế sự qua 
Tâm sự ngỡ ngàng buồn chín phút 
Yên lòng đừng có nghĩ lo xa. 

Yên lòng đừng có nghĩ lo xa 
Thế sự dòng đời vẫn lướt qua 
Thôi cứ mím cười đừng nhăn nhó 
Để cho con tạo thoảng qua mà. 
Tuổi nầy được vậy là trân quí 
Tiếc nuối mà chi phải không a? 
Họp mặt bạn bè thay lời viết 
Tình sâu nghĩa nặng tuổi không già. 

Dương hồng Thủy 
19/12/2016

 ***
Thơ Thẩn Già Cuối Năm

Bảy sáu Xuân đi cứ ngỡ già!
Thoáng nhìn phong độ còn không a?
Giáng sinh dạ nhẻ ngồi than thở
Tết nhứt lòng trông dáng mặn mà
Thế sự tuồng như đây ngoảnh mặt
Nhân sinh bỏ kệ cứ cho qua
Cuối năm phóng bút vui thơ thẩn
Gần đất lìa trời ....xét chẳng xa.

Gần đất lìa trời.....xét chẳng xa
tâm hồn thanh thản tháng ngày qua
Nhìn lui danh lợi đâu cần nửa
Ngó tới nhục vinh cũng được mà !
Bảy Tám bó rồi buông bỏ cả
Thanh tâm an lạc sướng sao a
Lo toan cho lắm thân thêm khổ
Rốt cuộc rồi ai cũng phải già

Song Quang


Đăng nhận xét