Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Đà Lạt ƠiTa nhớ về em nhớ thật nhiều
Với trời Đàlạt khói lam chiều
Đây nơi hò hẹn bao lần ghé
Nọ chốn vãng lai một thuở yêu
Đi sát uy nghiêm trai võ bị
Bước theo yểu điệu những nàng kiều(*)
Giờ đây tất cả xa tầm với
Lộng gío cao bay lạc cánh diều


(*)Nữ sinh Bùi Thi Xuân
Thái Huy
9-12-15
Đăng nhận xét