Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Nhớ HiệpHàng mi ướt lệ vu vơ
Ngụm cà phê đắng đôi bờ tử sinh
Gửi về bạn chút tâm tình
Một thời cánh thép chúng mình có nhau

Hình như thơ nhuộm máu đào
Cười vui còn đó, lệ trào tiễn đưa
Trong tôi như thể mới vừa
Bước ra quán nhớ bụi vào mắt cay

Ừ thì mới một năm nay
Bạn cà phê diet, tôi say mật đường
Đọc thơ như ở chiến trường
Buồn vui chia biệt bi thương da vàng

Phạm Tương Như
23/12/16

Đăng nhận xét