Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Chúc Em 2017Em chúc mọi người, anh chúc em
Hồn xuân tỏa ấm ánh trăng mềm
Niềm tin ân Chúa ban đời đẹp
Giấc ngủ xuân chiều mãi dịu êm!


Nguyễn Đắc Thắng

Đăng nhận xét