Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Xuân Thì - Phạm Duy - Khánh LySáng Tác: Phạm Duy
Tiếng Hát:Khánh Ly
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Đăng nhận xét