Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Mâu Thuẩn - Vì ĐâuXướng từ hình phụ bản:
Mâu Thuẩn

Khoác áo mùa đông bước độc hành
Một màu nóng nảy đất trời hanh
Chói chan ánh bạc dường trơ nước
Xơ xác hàng cây đã trụi cành
Cô lữ về ngang chân vội vã
Dọc đường để lại vết lanh chanh
Không tên bức vẽ đầy thâm ý
Đánh đố người xem giống tội hành!

Cao Linh Tử
15/12/2016
***
Bài Họa:Vì Đâu

Trời như thiêu đốt chẳng ai hành
Lửa hạ đổ màu bãi cát hanh
Một bóng về đâu thân độc vãng
Hàng cây lặng chết đứng trơ cành
Mặt hồ gợn ảnh lòng chao đảo
Chiếc nhạn mong đàn giọng chách chanh
Đày đoạ chi thân ơi lữ khách
Trời như thiêu đốt chẳng ai hành

Quên Đi

Đăng nhận xét