Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Xuân Mới
Xuân đến đây rồi câu hát ca
Cộng thêm một tuổi vẫn chưa già
Lòng vui chào đón cùng cây cỏ
Tình thắm reo mừng với bướm hoa
Trau chuốc vần thơ đầy quyến luyến
Khề khà ly rượu mãi hài hòa
Bạn bè xướng họa niềm hoan lạc
Quên hết chuyện đời, những xấu xa...

Hoàng Dũng
Đăng nhận xét