Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Lại Sang NămNgày cùng tháng tận lại sang năm
Lòng kén vương tơ trọn kiếp tằm
Bông pháo vang rền nghe rộn nhớ
Của thời xưa ấy cõi xa xăm

Kim Phượng

Đăng nhận xét