Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Giấc Mơ Trưa - Nhạc & Lời Giáng Son - Ngọc QuỳnhNhạc & Lời: Giáng Sơn
Tiếng Hát:Ngọc Quỳnh
Thực Hiện Duy Quang

Đăng nhận xét