Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Hoa Mai Hồng

Bốn câu thơ anh của em đề tặng ba chị; Hoa, Mai, Hồng. Em ghi lại kỷ niệm của anh và tặng các chị.


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét