Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

Mơ Chỉ Là Mơ - Thơ Yên Dạ Thảo - Phổ Nhạc Nguyễn Văn Thơ


Thơ: Yên Dạ Thảo 
Phổ Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Hoà Âm: Phan Thanh
Tiếng Hát: Kiều Lệ

Đăng nhận xét