Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

Mong Ngày Gặp Nhau


Quý Thầy, quý Chị cùng quý Anh,
Địa chỉ gặp nhau đã rành rành
Nâng ly nhắp cạn chung rượu nghĩa
Đưa chén đầy vơi bát cơm tình

Ta đây mang kiếp lưu đày
Lòng mong sẽ có một ngày gặp nhau
Thấy ai ai cũng lao xao
Thôi đành xin gửi nhánh Đào cành Mai

Lý Tòng Tôn 
(Lancaster-California)
Đăng nhận xét