Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

Tin Vui Vườn Thơ Thẩn


Tin Vui Vườn Thơ Thẩn

Nghe tin Thơ Thẩn dự... "kỳ hai"
Bạn hữu, anh em đến cũng hay.
Đó khách phương xa về góp mặt,
Đây người đất Vĩnh khéo an bày.
Đệ huynh xướng họa vui bằng hữu,
Tỷ muội hàn huyên chuyện vãn hoài...
Nhờ có email quen kết bạn,
Cơ duyên gặp gở hẹn tương lai...

Mai Xuân Thanh
Ngày 28 tháng 08 năm 2016
***
14/9 "Mời"

Lần đầu gặp mặt đã là hay
Cố gắng thêm lần nữa mới hay
Kẻ cố quận đang ngóng đợi
Bạn phương xa đến càng hay
Một năm cách biệt chừng lâu lắm
Tháng chín tương phùng thiệt quá hay
Mười bốn "Vườn Thơ" vui họp mặt
Mong tin toả rộng mọi người hay.

Quên Đi

Đăng nhận xét