Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Thu Vàng Lá Và Mây Em - Thơ Đỗ Thanh Tâm - Phổ Nhạc Quách Vĩnh-Thiện.


 Thơ: Đỗ Thanh Tâm 
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện
Tiếng Hát; Xuân Phú


Đăng nhận xét