Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Buồn Dấu Xuân Phai - Thơ Hồng Thúy - Phổ Nhạc Ái HoaThơ Hồng Thúy
Phổ nhạc Ái Hoa  
Tiếng Hát: Quốc Đại
Thực Hiện: Aovang Le

Đăng nhận xét