Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Có Phải Thu Là Em - Lời & Tiếng Hát Hương Chiều- Nhạc: Hương Chiều& Nguyễn Hữu Tân


Lời & Tiếng hát: Hương Chiều
Nhạc: Hương Chiều & Nguyễn Hữu Tân
Thực hiện: Khúc Giang


Đăng nhận xét