Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Tâm Tình

Thơ Cảm Tác Từ Hình: Phương Lan
Hình Ảnh: Nguyễn Cao Khải
Trình Bày: Kim Oanh

Đăng nhận xét