Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Tháng Ba Mộng Dữ


Từng đợt sóng ầm ầm cuộn tới
Đang yên bình thảm khóc thiên tai
Vòng sinh tử ngỡ dài vô tận
Chớp mắt trần còn được những ai

Phút hãi hùng nhân sinh hủy diệt
Vô thường phận mỏng dập vùi xa
Đớn đau lắm chửa nhòa tâm tưởng
Cảnh đoạn trường trong mỗi sát na

Mỗi tháng Ba trong ta mộng dữ

Kim Phượng
Thành kính tưởng niệm Hương Linh những người đã khuất trong ngày 11 tháng 3 ở Nhật Bản

Đăng nhận xét