Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Đoá Hồng 08 tháng 3


Ta đã đợi đã chờ từng tháng
Đến ngày này tỏ chút tri ân
Thời gian qua em lo lắng ân cần
Cho người bạn nơi dặm ngàn diệu vợi

Em mang đến nét buồn châu Úc
Ta tặng hồng ngày tám tháng ba
Hoa anh trao bao tình nghĩa thiết tha
Em hãy nhận đây tấm lòng chân thật

Quên Đi

Đăng nhận xét