Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Tập Tành Thơ


Bài Thơ Xướng:
Tập Tành Thơ

Nhớ xưa tập tểnh học làm thơ
Mới viết đôi câu đã đẫn đờ
Lục Bát vần lưng nghe lủng củng
Luật Đường niêm đối thấy ngu ngơ
Tự Do ư Tự Do hử
Thơ Mới ơ Thơ Mới quờ
Cứ tưởng dể dàng nên bắt chước
Ai dè rắc rối thiệt không ngờ.

Quên Đi
***
Các Bài Thơ Hoạ:
Bắt Chước Làm Thơ

Thỉnh thoảng ngâm nga thưởng thức thơ,
Nông tang cuốc đất mệt lờ đờ.
Ca dao, tứ tuyệt nghe mùi mẫn,
Tục ngữ, Đường Thi cũng ngẩn ngơ.
Bình, Trắc, gieo vần lủng củng,
Vô Niêm, Thất Luật, quay quờ!
Tập tành bắt chước câu hay dở,
Xướng họa lời quê thật bất ngờ!


Mai Xuân Thanh
Ngày 23 tháng 02 năm 2016
***
Bắt Chước Mân Thơ                      
Mượn vận "Tập tểnh thơ" của thi hữu QĐ)

Bắt chước thi nhân sáng tác thơ!
Giả đò mơ mộng mắt lờ đờ
Nhiều đêm thức trắng vần tìm viết
Khói thuốc tay vàng ý vẫn ngơ
Song thất,Đường thi....bí lối
Tự do,thơ mới...quay quờ
Mần thơ "Con Cóc" xem chừng được!
"Thơ thẩn "vườn ta ...phục bất ngờ 

Song Quang       
***
Thành Thi Sĩ

Thương nhớ người ta tập nhả thơ
Ô hay đầu óc lại lờ đờ
Người tài khuyên nhủ cần kiên nhẫn
Kẻ dốt nghĩ hoài đến ngẫn ngơ
Đường luật ơi Đường luật hỡi
Tự do quơ Tự do quờ
Đến nay được gọi là thi sĩ
Bè bạn cười lăn bảo bất ngờ

Kim Phượng
Đăng nhận xét