Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Nhật Thực - Vĩnh Long Sau Ngày 8 Tháng 3

Hôm nay ngày 09 tháng 03 sau ngày phụ nữ 08 tháng 03. Ngày phụ nữ được tôn vinh, được các đấng liền ông đút ăn, liền hôm sau mặt trời bị mặt trăng ăn, nhưng mà ăn phân nữa thôi. 
Thân mời quý bạn xem vài hình ảnh nhật thực được ghi lại từ sân thượng nhà tôi tại Vĩnh long.
Trương Văn phú

Đăng nhận xét