Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Sau Cơn Bệnh Càng Yêu Đời


"Chúc mừng nhà thơ, văn sĩ Dương Hồng Thủy"

Tàn xuân Việt,đầu xuân Tây
Hoa xinh khoe nở thơm đầy bốn phương
Tình thầy cô,bạn đồng hương
Giọt hạnh phúc,viên tình thương thần dược
Mừng khỏe lại thêm hài hước
Người hiền tâm thiện được phước lộc Trời
Thơ văn ý đẹp tuyệt vời
Chúc anh vui sống yêu đời hơn trăm

Phượng Trắng
Canada,Early Sping 3/2016

Đăng nhận xét