Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Tình ThâmThâm tình phản phất ánh chiều dương
Vạt nắng dần phai tóc điểm sương
Chợp mắt song thân ngồi dưới trướng
Nheo mày ngóng đợi đứa con thương
Mơ choàng dáng mẹ ghì sung sướng
Mộng nắm tay cha lặng vấn vương
Giấc điệp hoài mong chưa kịp hưởng
Người về tận chín suối ngàn phương

Người về tận chín suối ngàn phương
Nuối tiếc lòng thành bổn phận vương
Mái ấm mùi hương loang vất vưởng
Gia đình giỗ chạp tỏ yêu thương
Công ơn dưỡng dục càng tơ tưởng
Ngấn lệ bùi ngùi nhỏ giọt sương
Hiếu đạo sinh thành cao ngất nguỡng
Thâm tình phản phất ánh chiều dương

Vanessa Le
Đăng nhận xét