Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Thanh Bình Điệu - Lý Bạch (701 - 762)


Thanh Bình Điệu -Lý Bạch (701 - 762)

Vân tưởng y thường hoa tưởng dung
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng
Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến
Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng
***
Dịch Xuôi : Thanh Bình Điệu

Xiêm áo như mây, mặt như hoa
Gió xuân hiên ngoài lất phất ngát sương hoa
Người đẹp, nếu như không thấy ở đầu núi Quần Ngọc
Thì ắt là đã gặp đâu đó dưới trăng ở Dao Đài

Ghi chú: Quần Ngọc và Dao Đài chỉ nơi Tiên ở.
***
Một Khúc Xuân Ca

Xiêm áo như mây vờn bướm hoa
Dáng xuân e ấp nét kiêu sa
Giai nhân chi lụy vầng trăng bạc
Nước nhược non bồng mãi thiết tha.


Phạm Khắc Trí
 02/12/2016
***
Một Khúc Thanh Bình

Mây như xiêm áo, hoa như mặt
Gió ngát thềm xuân, sương ngát hoa
Chưa gặp giai nhân nơi núi thẳm
Ắt đà tương ngộ dưới trăng già


Phương Hà phỏng dịch

Đăng nhận xét