Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

Đắc Thắng Et Moi!Bài Thơ Xướng
Đắc Thắng Et Moi!


Lại cũng hai thằng xuân đối ẩm
Mà như vạn thuở dấu song hành
Ngà ngà đủ ấm lòng thi khách
Loáng thoáng dần xa đỉnh yến anh
Vượt mốc hành trình qua sáu bó
Nghe lòng trăn trở suốt năm canh
Giao thời lỡ bước đường mai một
Chén rượu câu thơ thế cũng đành.

Cao Linh Tử
4 tết Bính Thân
***
Cao Linh Tử And Me

Chén rượu câu thơ thế cũng đành!
Niềm vui thanh đạm phủ màu xanh
Không phân chủ khách không phiền ngại
Chẳng kể nguyên cơ chẳng độc hành
Những bước qua rồi ghi dấu ấn
Chuỗi ngày còn lại điểm từng canh
Khề khà đối ẩm bàn thiên hạ
Nghe gió hòa reo khúc chuyển mành!

Nguyễn Đắc Thắng
***
Vui Tết Việt Nam

Xuân Tết vui chung cùng tọa ẩm,
Một người uống cạn rượu bồi nhanh.
Hai anh địch thủ kỳ phùng tửu,
Nhiều bạn đôi khi mấy vại sành.
Nâng chén với nhau, già một tuổi,
Cụng ly khó ngủ suốt trường canh.
Ai hay lận đận đường may rủi
Xướng họa Vườn Thơ Thẩn đã đành

Mai Xuân Thanh

Ngày 11 tháng 02 năm 2016
Đăng nhận xét