Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Đón Xuân SangTươi mát ánh xuân tỏa bốn bề,
Nhành cây chậu kiểng lá xum xuê.
Bao người hăng hái lòng phơi phới,
Mấy kẻ lưu vong dạ nhớ quê...
Hoài niệm ngàn trùng xa đất nước,
Bâng khuâng vạn dặm cách sơn khê.
Người xưa, bạn cũ ai còn mất,
Vương vấn ngày xuân cát bụi về...

Mai Xuân Thanh
Ngày 23 tháng 12 năm 2015
Đăng nhận xét