Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Kẹt ÝBài Thơ Xướng:
Kẹt Ý

Hôm nay bày bút mực
Định viết một bài thơ
Nhưng ý đi đâu vắng
Còn vần cũng ngó lơ
Tám câu sao lọng cọng
Năm chữ lại lờ quờ
Thôi cứ vung tay đại
Tìm chi mãi sớm giờ


Quên Đi
***
Bài Thơ Hoạ
Kẹt Ý

Đây thời đang cạn mực
Khó hóa thẩn thành thơ
Gởi tới người bên ấy
Nhớ đừng giả giả lơ
Tội cho người mến mộ
Tay mắt buồn như quờ…
Trong bóng chiều mưa lạnh
Đợi em đợi đợi cả giờ


Thái Huy

Jan-26-16
***
Hết Ý

Đã quyết tâm mài mực
Hạ ngòi bút họa thơ
Rất chuyên cần sáng tác
Không biếng lười làm lơ
Thân hữu Vườn Thơ Thẩn
Quên Đi bút hiệu quờ (Q)
Đại huynh mà kẹt ý
Tớ chết tự bao giờ


Kim Phượng
***
Còn Ý...Viết chẳng ra


Lấy nghiên ra mài mực
Bày giấy định làm thơ
Để gởi người thương ấy!
Cầu Trời ! đừng ngó lơ!
Bao nhiêu điều muốn nói
Mà Ý cứ quạng quờ
Viềt đi rồi bôi xoá
Giấy trắng vẫn trắng dờ!!


Song Quang
***
Tìm ÝThơ


Đêm còn vẫn lửng lơ
Buổi sáng đọng sương mờ
Xoải cánh vươn đầy phổi
Lôi xe đạp ít giờ
Nhìn bài đang phác dở
Kiếm ý cứ lờ quờ
"Nhớ dáng ai chiều ấy"
Hi hì!... đã có thơ!


Nguyễn Đắc Thắng
20160126
***
Thơ Cảm Tác:
Chí Lý


Anh đồ có nghiên mực,
Rủ người nào họa thơ.
Bạn bè sao nay vắng,
Buồn tình tưởng họ lơ.
Thật ra chưa giáp mặt,
Nên đứng lặng mà quờ.
Thế thì ta viết đại,
Đợi chi lâu tới giờ!


Mai Xuân Thanh
Ngày 26 tháng 01 năm 2016


Đăng nhận xét