Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Màu Áo EmÔ kìa! Trên khoảng trời xanh
Ẩn trong mây trắng thiên thanh áo nàng
Xuân sang điểm cánh mai vàng
Phất phơ tà lụa lẫn hàng trúc xanh

Én đàn thoáng thấp lượn quanh
Dệt mơ mộng báo tin lành trúc mai
Hóa thân cánh bướm vờn bay
Thỏa lòng mong nhớ thôi rày tương tư

Lòng đà ngoài mặt dường như
Ngẫn ngơ màu áo…kể từ biết nhau

Kim Phượng

Đăng nhận xét