Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

Hội Chợ Xuân Bính Thân 2016 - Melbourne - Úc Châu (Phần 2)

 Cộng đồng người Việt tự do Victoria Úc Châu  tổ chức Tết như hằng năm,  trưng bày một góc nhỏ về tiả củ, quả do 1 vài cô Giáo dạy Việt Ngữ ở Victoria đãm trách.

làm từ Trái khổ hoa
Trái Cà tím
Trái thơm
Trái Kiwi
Trái Bom

Bắp Salad
Bắp cải và củ dền
Dưa yây, cà tím, bom xanh, Ot dalat, trái dâu, trái chanh

 Kim Dung, Thủy Tiên, Thu Hà, Christ
Đăng nhận xét