Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Dưới Ánh Trăng Mơ1/
Trăng mơ mờ ảo ảo trong sương
Ghép mối u tình gửi cố hương

Bến cũ chiều xưa còn bóng bạn
Con đò xuôi nước bỏ người thương!

2/
Mắt lệ nhìn trăng , ngỡ mù sương
Hồn mơ ngày cũ nơi cố hương
Yêu không dám ngõ nên thành bạn
Bốn chục năm dài mới nói thương !!!


Biện Công Danh
25/3/16
* Trăng Santiago, Chile.
Đăng nhận xét