Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Lưu LuyếnBài xướng:
Lưu Luyến


Lưu luyến bên nhau chẳng muốn rời 
Chao ôi! buồn quá lúc chia phôi 
Ngập ngừng cất bước khôn ngăn lệ 
Bịn rịn chia tay khó thốt lời 
Kẻ ở, thuyền neo đầu bến nước 
Người đi nhạn lạc cuối chân trời 
Nghìn trùng xa cách sầu đôi ngả 
Thương nhớ nhau chi, luống ngậm ngùi 

Quang Tuấn
***
Bài Họa:
Biệt Ly


Đăm đắm nhìn nhau mắt chẳng rời 
Nỗi sầu dào dạt khó pha phôi 
Chia tay để thấy chan chan lệ 
Tiễn bước mà nghe nghẹn nghẹn lời 
Kẻ ở , dật dờ trang kỷ niệm 
Người đi , phiêu bạt cánh chim trời 
Biệt Ly* nhung nhớ sầu muôn thuở 
Khúc hát ngày xưa chết lặng người!
Mailoc
(*) Biệt Ly : bài ca sáng tác bởi Dzoản Mẫn
***
Một Lần Gặp Gỡ

Người ở chân mây kẻ góc trời
Nghìn trùng ngăn cách há phai phôi
Anh nơi biển bắc vài câu xướng
Tôi ở phương đông hoạ mấy lời
Diện kiến một lần đâu thoả mãn
Tương giao phút chốc vội chia rời
Sau này chẳng biết ta còn gặp
Người ở chân mây kẻ góc trời.

Quên Đi
***
Hợp Tan Phận Bèo

Thân nhau tay nắm chẳng buông rời,
Tha thiết tình ta đậm nét phôi.
Anh nỡ chia tay tình đẫm lệ,
Em buồn tạm biệt khó ra lời.
Đợi đò rẽ sóng đang vào bến,
Chờ khách phiêu lưu đến cuối trời...
Bèo hợp rồi tan theo nước cuốn,
Phân ly đôi ngã cũng bùi ngùi !

Mai Xuân Thanh
***
Lưu Luyến
Họa nương vận

Lưu luyến mà chi bậu đã rời
Mơ gì nữa nhỉ chuyện pha phôi?
Ngày xưa một nhóm ngâm cao giọng
Hiện tại đôi nơi hát nghẹn lời
Ca khúc Biệt Ly(*)-phai sóng nhạc
Bài thơ Hoàng Thị(**)-lẻ khung trời...
Cuốn đi với gió tan cùng gió
Duy giữ lại đây chút ngậm ngùi.(***)

(*) Nhạc Doãn Mẫn
(**)Thơ Phạm thiên Thư
(***) Xin giữ nguyên từ này

Thái Huy

Jan-21-16
***
Chia Xa

Gần nhau quyến luyến muốn không rời!
Nếu phải xa nhau dạ khó phôi
Nỗi nhớ khôn nguôi đành giấu kín
Giọt sầu chẳng cạn thốt nên lời
Hương nồng đâu khói,sao cay mắt?
Lòng quặn niềm đau ngút đỉnh trời!
Thoáng tiếng tàu đi trong gió thoảng
Dặn mình cố nén lệ đừng rơi

Song Quang

Đăng nhận xét