Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Mộng Ngoài Song Thưa


Các Bài Cảm Tác từ ảnh:

Trăng phương nào trăng soi vằng vặc
Để tâm này đối mặt tìm ai
Đêm sâu đôi mắt u hoài
Nhớ nhung vời vợi mộng ngoài song thưa

Kim Oanh
***
Ngàn dậm trăng xa tình đâu nữa
Hai phương trời đôi lứa mòn trông
Sương khuya ướp lạnh phòng không
Hữu duyên vô phận mênh mông nỗi buồn.

Quên Đi

***
Người chở trăng về kịp tối nay
Hồn treo lơ lững giá mà say
Đêm thôi khắc khoải môi sương phụ
Khát vọng nửa đời quên đắng cay

Kim Phượng

Đăng nhận xét