Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Bảy Mươi Như Mới Hôm QuaBảy mươi như mới hôm qua
Trái tim cố thổ la cà phố Tây
Gật gù trên ghế tỉnh say
Tóc đơm hoa trắng, tay gầy nhịp run
Thở hơi thở tuổi xuân buồn
Chân khua bóng nắng, gạch mòn hẻm xưa
Tiếng ai âm cảnh hoang mồ?
Ngày liêu xiêu xuống sầu xô bất ngờ…

Bảy mươi như mới hôm nay
Đi trong quá khứ gặp ngày Thoại Khanh
Nghìn trùng, lóc thịt, chia cơm
Lấy câu cám cảnh, đoạn trường che thân
Phủ xa, châu, huyện về gần
Loanh quanh miếu đổ, địa phần cốc u
Bảy mươi ngày thiếu đêm bù
(Mông mênh dương thế đời thu ngắn dần…)                

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Mt. Pritchard-NSW-Úc Châu- Oct14-2015- 7H43’am       
Đăng nhận xét