Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Em, Một Vầng Trăng


Em một thời thiếu nữ
Ta một thời mộng du
Sách học ghi đầy chữ
Ta viết lời tương tư

Em một vầng trăng nhú
Ta đêm về bỗng như
Biến thành loài thú dữ
Từ tim vụt tiếng tru

Em thành người tình phụ
Ta muốn được trả thù
Dù chưa lần dám thú
Theo bóng em thừa dư

Ta thành tên lính thú
Tự gác mình trong tù
Lời xưa cho thiếu nữ
Đọc hoài những trang thư

Em thành trăng góa phụ
Kiều diễm giữa hoang vu
Bất cần hoa không chủ
Không chiếu đến cửa tù

Em vầng trăng goá phụ
Ta một đời tương tư

Hoài Tử

Đăng nhận xét