Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Tết Nhớ Người Xưa


Bài Thơ Xướng
Tết Nhớ Người Xưa
     
Mười lăm em tựa nụ mai xanh,
Mắt biếc lóng la lóng lánh lanh.
Tóc xõa phất phơ bay tựa gió,
Mày ngài thanh thoát đẹp dường tranh.
Vui Xuân hai đứa xưa chung bóng,
Đón Tết một mình nay vắng tanh.
Dạo ắy chia tay bao quyến luyến,
Thoắt đà bảy chục mộng chưa thành!

Đỗ Chiêu Đức
Xuân Bính Thân 2016.
***
Các Bài Thơ Hoạ
Tết Nhớ Người Xưa

Hồi ấy hồn nhiên  tuổi tóc xanh
Tình khờ nhưng tính chắc hơi lanh
Tháng mười mượn tiếng nương chiều gió
Ngày Tết theo dòng đến mái tranh
Đắm đuối vòng tay cho vị ngọt
Hãi hùng miệng thế tỏa mùi tanh
Trầu cau tức tửi theo người lạ
Làm chết đài hoa nụ chửa thành!

Cao Linh Tử
6/2/2016
***
Nhớ Bạn Đầu Năm

Thuở ấy bên nhau mái tóc xanh,
Vườn xuân tươi sắc mắt long lanh.
Chia tay từ độ xa trường lớp,
Tiễn bạn mùa trăng dưới mái tranh.
Rớt giọt mưa xuân lòng thổn thức,
Rơi châu đẫm lệ dạ buồn tanh.
Tết này chẳng gặp người xưa lại,
Tuổi hạc bảy mươi mộng  bất thành !

Mai Xuân Thanh
Ngày 06 tháng 02 năm 2016
Đăng nhận xét