Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Tháng Giêng


Chân đi còn đọng tiếng cười
Lá reo vườn mộng tóc người nở hoa
Chiều nay hỏi lại hiên nhà
Ngại câu tống biệt héo tà xuân xanh
Trăng thiền rụng xuống vườn anh
Nghiêng đôi bóng hạc rớt cành sân em..

Lâm Hảo Khôi

Đăng nhận xét