Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

Thương Về Đà Lạt
Vui tai, vanh vách kể
Đà Lạt, xứ sương mù
Lai lịch từng chi tiết
Tranh treo, họa phẩm "Cù" (Cù Nguyễn)
Cà Phê Tùng điệu nghệ
Lời nhạc Pháp như ru
Đất lạnh chiều vương vấn
Thời gian lẹ tới thu...
Thoi đưa lẹ, kiết hung
Mùi tục lụy, ung dung
Thương nhớ, đây hoài niệm
Cà phê chỉ Quán Tùng
Tao nhân và mặc khách
Ôn cố tấm lòng trung
Vi vút rừng thông vọng
Thương hoài sống thủy chung

Mai Xuân Thanh
Ngày 21 tháng 06 năm 2017
Đăng nhận xét