Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Chia TayBài Xướng:
Chia Tay !

“Yết hậu”
Sắc phượng bên đường đã đỏ hoe
Chia tay lưu bút lệ hoen nhòe
Tiếng ve nức nở buồn ly biệt
Hè …

Như Thị
***
Các Bài Họa
Chia Tay!

“Yết hậu”
Sân trường giọt nắng cũng hoe hoe
Bè bạn ôm nhau nước mắt nhòe
Kỷ niệm ướp hồn thôi tạm biệt
Hè …

PhanTựTrí
***
Bồi Hồi

Bồi hồi phượng giục nắng vàng hoe
Mực tím rưng rưng giọt lệ nhòe
Mỗi bước mỗi xa tà áo trắng


Phạm Duy Lương
15 - 6 – 2015
***
Tạm Biệt

Bên hồ hoa phượng đỏ hoe hoe
Lưu luyến bạn hiền mắt lệ nhòe
Lưu bút ngày xanh mong gặp lại
Hè…

Trương Ngọc Thạch
***
1
Lung linh nắng sớm trải vàng hoe
Mắt phượng ai xui lệ đỏ nhòe '?"
Trường lớp xốn xang,...ve tấu nhạc:
Hè...
2
Bên nhau xao xuyến,... mắt hoe hoe
Phượng thắp đèn hoa bóng nhập nhòe
Vương bóng áo dài...lòng bịn rịn:
Hè...

6-2017
Nguyễn Huy Khôi
***
Kỷ Niệm

Phượng hồng áo trắng nắng vàng hoe

Tạm biệt.tuổi xanh khóe mắt nhòe
Trang vở học trò lưu kỷ niệm...
Hè.

Trần Lệ Khánh
16-7-2017
***
1/Mùa Tạm Biệt
Nắng Hạ khoe màu Phượng rực hoe
Chia tay bè bạn mắt mờ nhoè
Sân trường , áo trắng ..buồn lưu luyến


2/ Hè Lưu Luyến
Nắng trải sân trường chiếu rực hoe
Bùi ngùi tạm biệt mắt sưng nhoè
Ve ca , Phượng nở ...sầu man mác


Minh Thúy
***
Giã Biệt


Chia tay buổi ấy mắt người hoe
Tan nát tim tôi lệ ướt nhoè
Lưu bút trao nhau.. lời giã biệt
Hè…

Kim Oanh
***
Lưu Luyến

Ve sầu đỏ phượng nắng chiều hoe
Bịn rịn tay chia níu lệ nhòe
Thấp thỏm nghe lòng đau tiễn biệt

Hè…

Lý Đức Quỳnh
***
Chia Tay


Phương xưa còn đỏ thắm màu hoe
Nhớ lắm quê hương chẳng nhạt nhòe
Một thưở sân trường bao luyến tiếc
Hè…

Bảo Trâm

Đăng nhận xét